Resurs Bank ble grunnlagt i Sverige i 1977, og har fortsatt hovedkontor der. I dag tilbyr de blant annet bank – og finanstjenester og forsikringsprodukter i hele Norden og i deler av Europa. Banken er en del av konsernet Resurs Holding. I Norge finner du kontoret deres i Oslo. Selv om bankens navn kanskje er ukjent for flere tilbyr de forbrukslån like gode som konkurrentenes.

Forbrukslån fra Resurs Bank

Du kan søke et usikret lån fra Resurs Bank fra kr 10 000 og til maksimalt kr 300 000. Avhengig av størrelsen på lånet kan du få en nedbetalingstid mellom 1 til 12 år. Forbrukslånet har et etableringsgebyr på kr 497 – kr 950 og termingebyr på kr 29 – kr 40 avhengig av lånebeløpet. Den nominelle renten er også variabel, og ligger i dag på 8,88% – 21,95%. Når du får et tilbud fra banken vil disse gebyrene være inkludert i den effektive renten. Resurs Bank krever at man benytter benytte avtalegiro til betaling av terminbeløp. Banken har for delt inn nettsiden sin i flere forskjellige forbrukslån. Det spiller liten rolle om du søker via billån eller båtlån, det er samme vilkårene for alle lånene.

Beregning av rentene

Den effektive eksempelrenten ligger på 18,54% for et lån på kr 65 000 betalt over 5 år. Dette er et eksempel som banken er lovpålagt å ha. Den renten du får kan være lavere eller høyere utfra hvordan du kommer ut på en kredittsjekk. Når Resurs Bank kredittsjekker deg vil resultatet av sjekken være en kredittscore (tall bestemt av spesifikke algoritmer). Får du et godt tall betyr det ofte en lavere rente på forbrukslån enn eksempelrentene.

Hvem kan få forbrukslån i Resurs Bank

Resurs bank er ikke vanskelig å få forbrukslån fra. Så lenge du fyller vilkårene banken har satt for lån kan du søke.  Lån kan gis om du er fylt 24 år og ikke er eldre 65 år. Du må også ha folkeregistrert adresse i Norge og ha en årsinntekt på kr 200 000 eller mer. Har du betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker vil du få avslag på lånesøknaden. I tilknytning til lånet kan du tegne en frivillig betalingsforsikring.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring tar man for å sikre seg om inntektsgrunnlaget svikter. Det kan være ved arbeidsledighet, alvorlig sykdom eller dødsfall. Innunder disse tingene er det spesielle vilkår for at forsikringen skal dekke terminene på forbrukslån. Eksempelvis dekker ikke forsikringen arbeidsløshet om du selv sier opp jobben, eller om den er sesongbasert. Alle vilkårene finner du på nettsiden til banken. Selv om det koster litt ekstra er det rimelig i forhold til hva som skjer om man ikke kan betale lånet sitt.

Danske kroner i pengesedler.Tilbud om refinansiering

Det er mulig å samle opp annen forbruksgjeld og refinansiere med lån fra Resurs Bank. Å ha litt kredittkortgjeld her, og et smålån der, blir fort kostbart. Samler du det i et forbrukslån vil du mest sannsynlig spare en god del totalt sett. Samtidig vil du ha alt samlet på et sted og slipper å forholde deg til flere forskjellige aktører. Vilkårene og kostnadene for et refinansieringslån er de samme som forbrukslånet. Du kan også sjekke nettsiden https://www.forbrukslån.no for en oversikt over refinansieringstilbud i form av lån uten sikkerhet.

Slik får du lånet

Det er enkelt å søke om forbrukslån fra Resurs Bank. Du finner søknadskjemaet på hjemmesiden. Ha klar BankID til identifisering og signering av søknaden. Bruker du BankID vil svaret komme på e-post. I mailen er det en link med lånetilbudet og du bruker også BankID for å få se tilbudet. Har du ikke BankID vil svar og lånetilbud komme med posten. Når banken har mottatt en signert låneavtale vil det gå mellom 2 – 5 dager før du har pengene på konto.