Online24 er ikke en egen bank, men en finansagent som samarbeider med flere banker om å tilby forbrukslån. Hele 8 forskjellige banker kan du finne lån fra via Online24. Du kan for eksempel få lån fra banker som DNB, BB Finans, Collector Finans og Ikano Bank.

Å søke forbrukslån via Online24

Når du søker forbrukslån via Online24 sender du inn kun et søknadskjema. Når Online24 mottar søknaden videreformidler de den til bankene de samarbeider med. Det er ikke sikkert at søknaden din vil bli sendt til alle de 8 bankene. Det skyldes at bankene har litt forskjellige låneprodukter, og søknaden din sendes til bankene som har tilbud som tilsvarer til det du søker om.  Passer søknaden din inn hos alle bankene sendes den selvsagt til alle. Hver enkelt bank vil vurdere søknaden din ut fra sine betingelser for lån, samt utfører en kredittsjekk på deg. Lånetilbudene vil så komme til deg direkte fra bankene. Det er kostnadsfritt for deg å bruke finansagenten til å søke om lån.

Lånetilbudene

Via Online24 har du muligheten til å søke om tre forskjellige låneprodukter. Alle er lån uten sikkerhet, men fungerer noe forskjellig. Det vanlige forbrukslånet (fleksible forbrukslån) hvor du kan låne opptil kr 500 000. Det som kalles Fleksibelt lån gir deg lån opptil kr 400 000 og Brukskreditt kan fås opptil kr 300 000. I tillegg til lånetilbudene kan du også tegne en gjeldsforsikring knyttet til Brukskreditt. Denne forsikringen dekker kreditten du har brukt om du skulle bli arbeidsledig, syk eller ved dødsfall. Forsikringen er et samarbeid med DNB Livsforsikring ASA. Vær oppmerksom på at denne forsikringen er begrenset til en benyttet kreditt opptil kr 250 000. Du finner de fullstendige vilkårene på hjemmesiden til Online24.

Forbrukslån opp til kr 500 000

Ønsker du et stort forbrukslån og forutsigbare utgifter er dette lånet for deg. Her får du summen du låner utbetalt, og betaler inn faste terminbeløp gjennom hele lånets løpetid. Den nominelle renten ligger mellom 7,90% og 19,90%. Renteeksemplet til Online 24 viser at en gjennomsnittlig effektiv rente ligger på 15,80% for lån på kr 65 000 o/5 år. Det er mulig å få maksimalt 15 års nedbetalingstid for store lånebeløp. Hva et lån som dette egentlig vil koste deg vet du når du mottar lånetilbudene fra bankene.

HousesFleksibelt forbrukslån opp til kr 400 000

Er du usikker på hvor stort forbrukslån du egentlig har behov for vil Fleksible lån være en god løsning. Rentekostnadene er like som for et Forbrukslån (se avsnittet ovenfor), men måten man bruker lånet på og nedbetaler på er forskjellig. Her kan du få en låneramme mellom kr 10 000 og kr 400 000. Lånet står på konto og du kan hente litt og litt av pengene, eller mye på en gang. Du betaler ned på lånet når du ønsker og i det tempoet som passer deg. Det eneste du betale hver måned er renter og gebyrer.

Brukskreditt opp til kr 300 000

Har du med jevne mellomrom behov for en del ekstra kontanter, og samtidig ønsker fleksibilitet i et forbrukslån, vil Brukskreditt passe deg godt. Her kan du få en fast kredittramme på kontoen din, og du bruker den som du vil. Hver gang du setter inn penger på kontoen betales den benyttede kreditten ned. Rente betaler man kun for de pengene man har brukt, og ikke for hele kreditten. Den årlige gjennomsnittsrenten ligger i dag på 16,20%. Har du ikke mulighet til å betale inn mye hver måned går det greit, men du må betale et minstebeløp på 2% av utestående saldo. I utgangspunktet gis Brukskreditt opp til kr 250 000, men kan økes med kr 50 000 ved å kontakte DNB (banken som tilbyr denne løsningen).

Slik søker du

På Online24’ s hjemmeside finner du søknadskjemaet for forbrukslån. Her legger du inn de opplysningene du blir bedt om. Søknaden signeres elektronisk så du må ha Bank ID klar. Bruk av Bank ID er også din måte og identifisere deg overfor Online24, pluss at det forkorter behandlingstiden. Bankene finansagenten samarbeider med gir deg raskt tilbakemelding. Du kan vurdere de forskjellige tilbudene og velge det som passer deg. Å søke om forbrukslån er gratis og uforpliktende. Det er ikke før du har signert en låneavtale at det er forpliktende.