Month: August 2016

Resurs Bank Forbrukslån

Resurs Bank ble grunnlagt i Sverige i 1977, og har fortsatt hovedkontor der. I dag tilbyr de blant annet bank – og finanstjenester og forsikringsprodukter i hele Norden og i deler av Europa. Banken er en del av konsernet Resurs Holding. I Norge finner du kontoret deres i Oslo. Selv om bankens navn kanskje er ukjent for flere tilbyr de forbrukslån like gode som konkurrentenes.

Forbrukslån fra Resurs Bank

Du kan søke et usikret lån fra Resurs Bank fra kr 10 000 og til maksimalt kr 300 000. Avhengig av størrelsen på lånet kan du få en nedbetalingstid mellom 1 til 12 år. Forbrukslånet har et etableringsgebyr på kr 497 – kr 950 og termingebyr på kr 29 – kr 40 avhengig av lånebeløpet. Den nominelle renten er også variabel, og ligger i dag på 8,88% – 21,95%. Når du får et tilbud fra banken vil disse gebyrene være inkludert i den effektive renten. Resurs Bank krever at man benytter benytte avtalegiro til betaling av terminbeløp. Banken har for delt inn nettsiden sin i flere forskjellige forbrukslån. Det spiller liten rolle om du søker via billån eller båtlån, det er samme vilkårene for alle lånene.

Beregning av rentene

Den effektive eksempelrenten ligger på 18,54% for et lån på kr 65 000 betalt over 5 år. Dette er et eksempel som banken er lovpålagt å ha. Den renten du får kan være lavere eller høyere utfra hvordan du kommer ut på en kredittsjekk. Når Resurs Bank kredittsjekker deg vil resultatet av sjekken være en kredittscore (tall bestemt av spesifikke algoritmer). Får du et godt tall betyr det ofte en lavere rente på forbrukslån enn eksempelrentene.

Hvem kan få forbrukslån i Resurs Bank

Resurs bank er ikke vanskelig å få forbrukslån fra. Så lenge du fyller vilkårene banken har satt for lån kan du søke.  Lån kan gis om du er fylt 24 år og ikke er eldre 65 år. Du må også ha folkeregistrert adresse i Norge og ha en årsinntekt på kr 200 000 eller mer. Har du betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker vil du få avslag på lånesøknaden. I tilknytning til lånet kan du tegne en frivillig betalingsforsikring.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring tar man for å sikre seg om inntektsgrunnlaget svikter. Det kan være ved arbeidsledighet, alvorlig sykdom eller dødsfall. Innunder disse tingene er det spesielle vilkår for at forsikringen skal dekke terminene på forbrukslån. Eksempelvis dekker ikke forsikringen arbeidsløshet om du selv sier opp jobben, eller om den er sesongbasert. Alle vilkårene finner du på nettsiden til banken. Selv om det koster litt ekstra er det rimelig i forhold til hva som skjer om man ikke kan betale lånet sitt.

Danske kroner i pengesedler.Tilbud om refinansiering

Det er mulig å samle opp annen forbruksgjeld og refinansiere med lån fra Resurs Bank. Å ha litt kredittkortgjeld her, og et smålån der, blir fort kostbart. Samler du det i et forbrukslån vil du mest sannsynlig spare en god del totalt sett. Samtidig vil du ha alt samlet på et sted og slipper å forholde deg til flere forskjellige aktører. Vilkårene og kostnadene for et refinansieringslån er de samme som forbrukslånet. Du kan også sjekke nettsiden https://www.forbrukslån.no for en oversikt over refinansieringstilbud i form av lån uten sikkerhet.

Slik får du lånet

Det er enkelt å søke om forbrukslån fra Resurs Bank. Du finner søknadskjemaet på hjemmesiden. Ha klar BankID til identifisering og signering av søknaden. Bruker du BankID vil svaret komme på e-post. I mailen er det en link med lånetilbudet og du bruker også BankID for å få se tilbudet. Har du ikke BankID vil svar og lånetilbud komme med posten. Når banken har mottatt en signert låneavtale vil det gå mellom 2 – 5 dager før du har pengene på konto.

Online24 Forbrukslån

Online24 er ikke en egen bank, men en finansagent som samarbeider med flere banker om å tilby forbrukslån. Hele 8 forskjellige banker kan du finne lån fra via Online24. Du kan for eksempel få lån fra banker som DNB, BB Finans, Collector Finans og Ikano Bank.

Å søke forbrukslån via Online24

Når du søker forbrukslån via Online24 sender du inn kun et søknadskjema. Når Online24 mottar søknaden videreformidler de den til bankene de samarbeider med. Det er ikke sikkert at søknaden din vil bli sendt til alle de 8 bankene. Det skyldes at bankene har litt forskjellige låneprodukter, og søknaden din sendes til bankene som har tilbud som tilsvarer til det du søker om.  Passer søknaden din inn hos alle bankene sendes den selvsagt til alle. Hver enkelt bank vil vurdere søknaden din ut fra sine betingelser for lån, samt utfører en kredittsjekk på deg. Lånetilbudene vil så komme til deg direkte fra bankene. Det er kostnadsfritt for deg å bruke finansagenten til å søke om lån.

Lånetilbudene

Via Online24 har du muligheten til å søke om tre forskjellige låneprodukter. Alle er lån uten sikkerhet, men fungerer noe forskjellig. Det vanlige forbrukslånet (fleksible forbrukslån) hvor du kan låne opptil kr 500 000. Det som kalles Fleksibelt lån gir deg lån opptil kr 400 000 og Brukskreditt kan fås opptil kr 300 000. I tillegg til lånetilbudene kan du også tegne en gjeldsforsikring knyttet til Brukskreditt. Denne forsikringen dekker kreditten du har brukt om du skulle bli arbeidsledig, syk eller ved dødsfall. Forsikringen er et samarbeid med DNB Livsforsikring ASA. Vær oppmerksom på at denne forsikringen er begrenset til en benyttet kreditt opptil kr 250 000. Du finner de fullstendige vilkårene på hjemmesiden til Online24.

Forbrukslån opp til kr 500 000

Ønsker du et stort forbrukslån og forutsigbare utgifter er dette lånet for deg. Her får du summen du låner utbetalt, og betaler inn faste terminbeløp gjennom hele lånets løpetid. Den nominelle renten ligger mellom 7,90% og 19,90%. Renteeksemplet til Online 24 viser at en gjennomsnittlig effektiv rente ligger på 15,80% for lån på kr 65 000 o/5 år. Det er mulig å få maksimalt 15 års nedbetalingstid for store lånebeløp. Hva et lån som dette egentlig vil koste deg vet du når du mottar lånetilbudene fra bankene.

HousesFleksibelt forbrukslån opp til kr 400 000

Er du usikker på hvor stort forbrukslån du egentlig har behov for vil Fleksible lån være en god løsning. Rentekostnadene er like som for et Forbrukslån (se avsnittet ovenfor), men måten man bruker lånet på og nedbetaler på er forskjellig. Her kan du få en låneramme mellom kr 10 000 og kr 400 000. Lånet står på konto og du kan hente litt og litt av pengene, eller mye på en gang. Du betaler ned på lånet når du ønsker og i det tempoet som passer deg. Det eneste du betale hver måned er renter og gebyrer.

Brukskreditt opp til kr 300 000

Har du med jevne mellomrom behov for en del ekstra kontanter, og samtidig ønsker fleksibilitet i et forbrukslån, vil Brukskreditt passe deg godt. Her kan du få en fast kredittramme på kontoen din, og du bruker den som du vil. Hver gang du setter inn penger på kontoen betales den benyttede kreditten ned. Rente betaler man kun for de pengene man har brukt, og ikke for hele kreditten. Den årlige gjennomsnittsrenten ligger i dag på 16,20%. Har du ikke mulighet til å betale inn mye hver måned går det greit, men du må betale et minstebeløp på 2% av utestående saldo. I utgangspunktet gis Brukskreditt opp til kr 250 000, men kan økes med kr 50 000 ved å kontakte DNB (banken som tilbyr denne løsningen).

Slik søker du

På Online24’ s hjemmeside finner du søknadskjemaet for forbrukslån. Her legger du inn de opplysningene du blir bedt om. Søknaden signeres elektronisk så du må ha Bank ID klar. Bruk av Bank ID er også din måte og identifisere deg overfor Online24, pluss at det forkorter behandlingstiden. Bankene finansagenten samarbeider med gir deg raskt tilbakemelding. Du kan vurdere de forskjellige tilbudene og velge det som passer deg. Å søke om forbrukslån er gratis og uforpliktende. Det er ikke før du har signert en låneavtale at det er forpliktende.

Økonomitips for deg som er over 40

God personlig økonomistyring behøver ikke være veldig vanskelig. Likevel er det mange som lurer på hvor de skal starte for å få tilfredsstillende kontroll på egen økonomi. Videre behøver de fleste litt rådgivning om hva de kan gjøre for å sikre en god økonomi både for nåtiden, og på lengre sikt. Her er våre beste råd for deg som har bikket førti, og som ønsker å styre privatøkonomien på en solid og fremtidsrettet måte.

Lønnsforhandlinger

Mange som er i 40-årene og oppover har hatt den samme arbeidsplassen over en relativt lang tidsperiode. Selv hvis du nylig har endret arbeidsplass, har du mest sannsynlig mange år med arbeidserfaring bak deg. Det er dermed høyst sannsynlig at du med rette kan kreve høyere lønn enn yngre ansatte, som har mindre erfaring og kompetanse. Du vil neppe bli tilbudt en vesentlig lønnsøkning dersom du ikke selv ber om dette. Snakk gjerne med fagorganisasjonen din og kolleger i samme posisjon, dersom du vurderer å be om lønnsøkning. Får du gjennomslag for kravet ditt, kan du med fordel spare midlene.

Lag en sparestrategi

Sparing av penger blir ikke mindre viktig jo eldre du blir. Sannsynligvis har du høyere inntekt nå enn hva du hadde tidligere i livet. Mange opplever likevel at inntektene deres akkurat strekker til å dekke månedens utgifter. Hvis dette er tilfellet for deg, kan du med fordel ta en nærmere titt på økonomien din for å finne ut hvor du kan redusere egne utgifter. Lag en strategi for hvordan du skal klare å spare inn midler, og følg strategien. Dersom det en måned oppstår uforutsette utgifter, kan du selvsagt legge av noe mindre penger. Forsøk imidlertid å ta igjen det tapte ved å legge av litt mer i de påfølgende månedene.

Hva skal du spare til?

De aller fleste har behov for å legge av egne midler til pensjonstiden. Snakk gjerne med banken din eller benytt deg av ulike kurs som kan gi deg et realistisk bilde på hvor mye midler du kommer til å behøve som pensjonist, og hva du kan forvente å få utbetalt gjennom offentlige og private pensjonsordninger. Egen pensjonssparing kommer bare til å bli viktigere i årene som kommer. I tillegg til pensjonssparing, er det lurt å ha en egen sparekonto som kan fungere som en buffer. Bruk av denne bufferen dersom det oppstår uforutsette utgifter. Kanskje må du erstatte gamle hvitevarer, eller renovere taket. Da er det greit ikke å måtte bruke opp hele månedens matbudsjett på slike utgifter.

Ikke spis av bufferen

Dette rådet er like selvsagt som det er viktig. Når du har spart opp en passende økonomisk buffer for uforutsette utgifter og større investeringer, er det helt sentralt at du unnlater å benytte deg av midlene med mindre det er strengt nødvendig. Ikke bruk opp disse pengene på en weekend-tur til Paris. Ønsker du å ta ei langhelg i utlandet, bør du fortrinnsvis legge av egne penger til dette, i tillegg til de øvrige sparepostene.

Nedbetaling av gjeld

De fleste over 40 har en eller annen form for gjeld. Enten det er resterende gjeld fra studietiden, eller nedbetaling av boliglån, er det grunn til å lage en plan for nedbetalingen. Dersom du får et større økonomisk handlerom enn forutsett, kan du med fordel bruke dette til å betale ned gjeld. Vær imidlertid oppmerksom på hvilken type gjeld du betaler ned først. Studielånet er det mest gunstige lånet du kan ha. Hvis du skal velge mellom nedbetaling av studielån og boliglån, burde du alltid betale ned hele boliglånet først. Logikken er enkel: Nedbetaling av boliglån er det samme som å investere i konkrete verdier, i motsetning til studielånet som kun består av tidligere forbrukte verdier.

Et realistisk forhold til penger

En av de viktigste årsakene til at noen får økonomiske problemer er at de ikke har et realistisk forhold til penger og verdier. Når du ikke har oversikt over hvor mye du tjener og forbruker, er det enkelt å havne i en situasjon hvor du bruker mer penger enn du faktisk har. Dette leder fort til en negativ spiral, hvor bruk av kredittkort og dyre forbrukslån forverrer situasjonen ytterligere. Lager du et personlig budsjett med full oversikt over inntekter og utgifter, og holder deg til dette, vil du tjene på det resten av livet. Ikke bare slipper du at penger og økonomi oppleves som en belastning, du vil også enklere kunne redusere unødvendige utgifter.

Hverdagsluksus

Når du har bikket 40 er det god grunn til å nyte livet til sitt fulle. Selv om du bør spare penger og nedbetale gjeld, bør du også kunne glede deg i hverdagen. Vi vil at du skal kunne unne deg litt hverdagsluksus, og samtidig ha god samvittighet. Dette blir enklere dersom du har god styring på egen økonomi. Når du vet at de faste utgifter er betalt, og en passende sum har blitt plassert på sparekontoen, er det ingenting i veien for at du nyter livet innenfor rammene av forbruksbudsjettet ditt.

Gjør opp med en gang

Som et ledd i å finne rammene av forbruksbudsjettet ditt bør du lage en oversikt over hvilke faste utgifter du har. Når regningene kommer i posten, vil du da allerede lagt utgiften inn i planene dine. Vi anbefaler at du oppretter avtalegiro på de faste regningene dine, slik at summen automatisk går ut fra kontoen din. Når du gjør opp regningene dine med en gang, slipper du at betalingen går i glemmeboken. Har du først unnlatt å betale, og det går tilstrekkelig med tid, kan du forvente et uønsket inkassogebyr.

Åpenhet med livspartner

Deler du livet ditt med en annen person, er det viktig at dere opererer med åpenhet rundt egen økonomiske situasjon. Sannsynligvis har dere blitt enige om en gitt utgifts- og arbeidsfordeling mellom dere. Dersom du får betalingsproblemer er det sentralt at du kan snakke åpent om dette med partneren din, slik at dere sammen kan finne en god løsning så tidlig som mulig. Fordel utgiftene mellom dere slik at begge har rom til å kunne legge av penger. Det viktigste er at dere finner en løsning som passer for dere.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén